Login Register

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
نام کاربری
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
پست الکترونیکی *
تکرار پست الکترونیکی *

ساختار شبکه ای سازمان تامین و تدارک H.Q


منصور پاشایی:  در این پژوهش مدل ساختار شبکه ای یکی از سازمانهای بزرگ بخش دولتی بنامH.Q  مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

منصور پاشایی: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-گرایش تطبیقی و توسعه
دولت شبکه ای و سازمانهای شبکه ای از مباحث مهم مدیریتی می باشد. به گونه ای که در برخی از نظریه ها و پژوهش ها گفته می شود که با سرعت فناوری پیشرفته و ارتقاء کمی و کیفی نیاز شهروندان و مشتریان به دریافت کالا ها و خدمات با کیفیت و انبوه، ایجاب می کند که سازمانهای بزرگ امروزی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ساختار خود را از سلسله مراتبی، به ساختار شبکه ای تغییر دهند. در این پژوهش مدل ساختار شبکه ای یکی از سازمانهای بزرگ بخش دولتی بنام
H.Q. مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

واژه های کلیدی: ساختار شبکه ای-ساختار سلسله مراتبی- حاکمیت شبکه ای-برزیل-صنعت مرغداری

مقدمه:  

امروزه بحث شناسایی و مدل سازی فرایندهای سازمانی بحثی است که در بسیاری از سازمان ها مطرح است. مباحث مدیریت و مدل سازی فرایندهای سازمانی می تواند به عنوان عامل مهمی در موفقیت کسب و کار سازمان ها در نظر گرفته شود.

به طور کلی به تصویر درآوردن توالی فعالیتهای کسب و کار و اطلاعات مرتبط با آن را مدل سازی فرایند می گویند(netrise.ir) . هدف از مدل سازی فرایندهای کاری یک سازمان، ایجاد زبان مشترک مفهومی (مبتی بر استانداردها) و ساده (در قالب اشکال گرافیکی که هم حجم کمتری دارند و هم به راحتی توسط کاربر قابل درک هستند) بین مدیران و کارشناسان سازمان و تحلیل گران سیستمی می باشد.

بیان مساله:

با توجه به اینکه بنگاههای اقتصادی بزرگ نقش زیادی در فعالیت های تولیدی و تجاری کشور داشته که بسیاری از آنها نیز در مالکیت بخش دولتی می باشند، لذا به خاطر سرعت بخشیدن و همچنین توسعه فعالیت های آنها، ضرورت ایجاب می کند تا ساختار سازمانی آن شرکتها و سازمانها از حالت سلسله مراتبی به صورت ساختار شبکه ای تغییر یابد. با توجه سیطره فناوری های نوین و پیشرفته، همچنین گسترش اطلاعات و ارتباطات، دیگر نمی توان یک سازمان بزرگ را با ساختار سلسله مراتبی اداره نمود، چرا که یک سازمان با ساختار سلسله مراتبی با شرایط جدید سازگار نبوده و به خاطر پایین بودن کارایی و در نتیجه افزایش هزینه ها و در نهایت قیمت تمام شده کالا های تولیدی و خدمات عرضه شده، به ناچار از صحنه رقابت خارج می گردند. بنابراین تغییر ساختار یک الزام برای اینگونه سازمانها می باشد.

روش پژوهش:

برای مطالعه محتوای اصلی یک نگارش، می توان روش تحلیل محتوا را بکار برد. تعریف کرلینگر از تحلیل محتوا به شرح زیر است: تحلیل محتوا روشی برای مطالعه و تحلیل ارتباطات به شیوه ای نظام مند، عینی و کمی با هدف اندازه گیری متغیرها است (ویمر و دومینیک، 1380). به طور معمول روش های متفاوت تحلیل محتوا در دو طبقه دسته بندی می شوند: روش های کمی و روش های کیفی (کیوی و کامپنهود، 1373). پژوهشگرهای کیفی، اغلب بر علوم اجتماعی تفسیری یا انتقادی تکیه می کنند. آنان منطق عملی را بکار می گیرند و مسیر پژوهش غیر خطی را دنبال می کنند. پژوهشگرهای کیفی به زبان مورد ها و بسترها گفتگو می کنند (نیومن، 1390). از این نظر، روش پژوهش حاضر بصورت تحلیل محتوی و مصاحبه باز با استفاده از نظر خبرگان به روش کیفی است.

    

یکی از مهمترین مزایای مدل کردن فرایندهای سازمانی، حفظ پیوستگی در تصمیم گیری های سازمان است. مزیت دیگر، عدم سردرگمی نیروهای جدید است.    

شبکه ها به عنوان مجموعه ای از سازمان ها و مراجع خود مختار که برای نیل به هدف هایی که به تنهایی قادر به رسیدن به آن نیستند گرد هم می آیند در نظر گرفته می شوند. سازما نها به این دلیل به شبکه ها می پیوندند که آنها را قادر به مقابله با مسائل و مشکلات کلان و پیچیده می کند (چیزهولم، 1998 و وگن بک، 2005).

کارايي پايين روش هاي سنتي سياست گذاري و تصميم گيري در تحقق اهداف سازمان ها، دليل اسـاسي کم رنگ شدن به کارگيري مدل هاي تصميم گيري سنتي است. بر همين اساس، تمايل به استفاده از مدل هاي شبکه اي در سياست گذاري هاي مشترک بين سازمان هاي اجتماعي به امري ضروري و حياتي مبدل شده است. چرا که استفاده از شبکه ها موجب حل مناسب و مطلوب تر مشکلات و مسايل سازمان ها مي گردد (کاملی و همکاران، 1388).

سازمانها مى بايستى در تدوين وطراحى خط مشى عمومى،به دنبال يك روش تصميم گيرى جايگزين به جاى روشهاى سنتى حاكم (سلسله مراتبى و بازار) حداقل در برخى از سياستگذارى ها باشند. اخيراً در اين ارتباط مدلهاى شبك هاى كه تقويت كننده زيربناى جامعه مدنى هستند و نقش بسيار سازنده، مثبت و تأثيرگذارى را در مشاركت تمامى بخشها براى طراحى خط مشى هاى عمومى دارند، مطرح شده اند. از جمله متداول ترين اشكال حاكميت شبكه اى مربوط به ارائه خدمات اجتماعى مطلوب و با درنظرگرفتن مصلحت عامه ازطريق مشاركت بخشهاى متنوع دولتى، خصوصى و بخش غيرانتفاعى است . هدف اوليه اين نوع مشاركت عبارت است از تقويت روابط بين بخشهاى مختلف دولت و جامعه و بهبود عملكرد در حوزه هاى مختلف خط مشى گذارى از طريق هم افزايى ناشى از اين ارتباطات مى باشد.

بنابراين، منطقى به نظر مىرسد كه روشهاى سنتىِ سياستگذارى و تصميم گيرى به كنار گذاشته شوند، چراكه ديگر نمى توانند از كاربردهاى لازم براى رسيدن به نتايج مطلوب برخوردار باشند (گلدبرگ، 1980).

شبکه ها در ایجاد همکاری بین سازمان ها به منظور تعیین راه حل های مشکلات سازمانی و افزایش درجه موفقیت افراد و سازمانها در رسیدن به اهداف نقش اساسی دارند (ویکی پدیا، 2006).

مدیریت شبکه ای یک ساختار مسطح و ابهام پذیر دارد. اما دلایلی وجود دارد که ساختار سازمان شبکه ای را نسبت به ساختار مدیریت سلسله مراتبی رجحان می بخشد.

1-   محدود بودن توانایی مدیر

در سیستم شبکه ای امکان بهره گیری از پتانسیل سایر نودهای (هر کدام از عناصر تشکیل دهنده شبکه) اطراف وجود دارد.بزرگ ترین ایراد ساختار سلسله مراتبی این است که مدیر سازمان فشار انبوهی از نیروها را به سمت خود هدایت می کند و از آنجا که توان تصمیم گیری و توان ذهنی اش محدود است، آنگاه ممکن است با یک تصمیم اشتباه کل سازمان را دچار مشکل سازد. این ساختار خصوصا در سیستم های دولتی به وفور مشاهده می شود. در حالی که امکان و اختیار تصمیم از کارمندان اخذ شده است تمامی انتخاب ها به سمت مدیر هدایت می شود و از طرفی به علت توانایی جسمی و ذهنی محدود مدیریتی، پردازش های ذهنی گاهی ضعیف شده و امکان اتخاذ تصمیمات درست کمتر خواهد شد. در واقع ساختار سلسله مراتبی تلاش ذهن محدود انسان برای مدیریت منابع نامحدود است. بر عکس در ساختار شبکه ای با کاهش مدیریت متمرکز امکان بهره برداری از تمام پتانسیل ها وجود خواهد داشت.

2-   عدم قطعیت تصمیم گیری

ساختار سلسله مراتبی برای یافتن و اعمال "بهترین" تصمیمات در سیستم به وجود آمده است؛ اما ساختار شبکه ای در جست وجوی تصمیم های "بهینه" است. در ساختار شبکه ای نهادهای کوچک تصمیم گیری در تعامل باهم رفتار آینده سیستم را رقم می زنند. در نقد مدیریت متمرکز و در دفاع از مدیریت شبکه ای باید گفت که در هر تصمیم، ما بخش کوچکی از آن هستیم. متغیر های بسیاری در یک تصمیم یا اقدام موثر خواهند بود. بسیاری از این متغیر ها خارج از کنترل ما هستند و لذا انتظار برای محقق شدن آنها گاه به قیمت از دست دادن زمان های ارزشمندی خواهد بود.

3-   چند اشتباه کوچک بهتر از یک اشتیاه بزرگ است

ساختار شبکه ای اصولا ساختار نظم پذیری نیست. این امکان هم وجود دارد که تصمیمات اشتباهی هم اتخاذ شود؛ اما آنچه ساختار شبکه ای را حائز اهمیت می سازد پایداری آن و قابلیت انطباق با محیط اطراف است. در ساختار شبکه ای هر نود با چند نود دیگر در ارتباط است. تصمیم درست حاصل تعاملی است که این نود با سایر نودهای اطراف خود انجام می دهد. باید در نظر داشت بی نظمی و اشتباه در شبکه ها وجود داشته و این گریزناپذیر است. در ساختار سلسله مراتبی امکان اشتباهات کوچک کمتر است؛ اما امکان ارتکاب اشتباهات بزرگ و جبران نشدنی بیشتر است. این در ساختار شبکه ای بر عکس است.

4-   تثبیت نتایج کوچک بهتر از اخذ نتایج بزرگ اما ناپایدار است

ساختار شبکه ای به جای نتایج بزرگ در فکر تثبیت نتایج کوچک است .در ساختار شبکه ای مجموعه ای از تصمیمات کوچک یک تصمیم بزرگ را می سازند و حرکت بر اساس چندین تصمیم کوچک و همراستا انجام می شود؛ اما در ساختار سلسله مراتبی حرکت بر اساس یک تصمیم بزرگ انجام می شود.

5-   فرآیندهای موازی برای انعطاف سیستم لازم است

در مدیریت شبکه ای هر راهکاری که امیدی برای حل مساله داشته باشد، مورد توجه است. فعالیت های موازی بیشتر از کارهای سری است. هر اقدام منتظر اقدام قبلی نیست، بلکه سعی بر این است که وابستگی فرآیندها به حداقل برسد. آفت بزرگ در سیستم بوروکراسی اداری که باعث بسیاری از تاخیرها و کارشکنی ها و ناکامی ها در پروژه های محلی خواهد شد، همانا فرآیندهای سری است. استعداد فرآیندهای سری به گونه ای است که فقط در صورت انجام موفقیت آمیز مرحله قبل می توان به مرحله بعدی وارد شد. گاه نقص های کوچک باعث بن بست های بزرگ خواهد شد. چه بسیاری از بزرگ ترین پروژه ها به علت مسائل پیش پا افتاده به توقف کشیده شده اند. فرآیندها در سیستم اداری برای نجات از بن بست بوروکراسی نیاز به یک بازبینی بر اساس اصول مدیریت شبکه ای خواهند داشت. به این معنی که موازی کاری ها افزایش یافته و وابستگی فرآیندها به هم کمتر شود. این امر نیاز به تغییر دیدگاه از سری به موازی دارد که کار آسانی نخواهد بود (آفتاب، 1391).

اما به همراه مزایای سازمان شبکه ای، معایبی نیز برای این نوع ساختار دیده می شود. از جمله معایب ساختار شبکه ای این است که ممکن است به پیچیده تر شدن رابطه بین سازمانی بینجامد. به عنوان مثال خطوط پاسخگویی در سازمان غیر شفاف بوده، لذا تکیه بر عوامل بیرونی بیشتر خواهد شد. این متغیر بالقوه در کاهش کنترل های سازمانی موثر خواهد بود (boundless.com). از دیگر معایب این نوع ساختار نیاز به لایه های سرپرستی بیشتر برای نظارت بر واحدهای مختلف می باشد (smallbusiness.chron.com) .    

و اما حاکمیت شبکه ای از دیگر مباحثی است که در طی سالهای اخیر در ادبیات مدیریت دولتی و اداره بخش عمومی وارد شده و مورد بحث و بررسی زیادی قرار گرفته است. در حدود 50 سال پیش دوایت والدو نوشت که دموکراسی به مراتب فراتر از یک موضوع سیاسی در عرصه بخش عمومی است. اکنون مدیریت دولتی نسبت به گذشته کمتر به صورت سلسله مراتبی بوده و ساختار آن به سمت ساختار شبکه ای روی آورده است. این وضعیت تاثیرات زیادی بر روی دموکراسی داشته که نحوه پاسخگویی مسئولان نسبت به شهروندان را تعیین نموده، و ترجیحات عامه مردم را در نظر داشته، و روند امور سیاسی، امور شهروندی و اعتماد عمومی را تسهیل می کند. حاکمیت شبکه ای ناظر خوبی برای حکمرانی دموکراتیک بوده و قدرت اجرایی بیشتری به حاکمیت می بخشد(اوتول، 1997). زمینه، کارایی پایین روش های سنتی سیاست گذاری و تصمیم گیری در تحقق اهداف سازمانها، دلیل اساسی کم رنگ شدن به کارگیری مدل های تصمیم گیری سنتی است. بر همین اساس، تمایل به استفاده از مدل های شبکه ای در سیاست گذاری های مشترک بین سازمان های اجتماعی به امری ضروری و حیاتی مبدل شده است. چرا که استفاده از شبکه ها موجب حل مناسب و مطلوب تر مشکلات و مسائل سازمان ها می گردد (کاملی و دیگران، 1388).  در تئوری بنگاهها برای تشریح شبکه ها سه رویکرد متفاوت بیان می کنند:

-        شبکه ها به عنوان وسیله ای برای حداقل کردن هزینه های تحقیق و توسعه

-        شبکه ها به عنوان وسیله ای برای حداقل کردن هزینه های تراکنش

-        شبکه ها به عنوان وسیله ای برای خلق نوآوری

رویکرد امروز به شبکه های نوآوری که مبتنی بر رویکرد سوم است، مزیت اصلی شبکه ها را ایجاد فرصت نوآوری برای بنگاهها دانسته و آن را به عنوان یک فرایند اجتماعی شامل تعاملات، ائتلاف ها و همکاری های کنشگران مختلف معرفی می کند، به طوری که بنگاهها، شبکه های بین سازمانی را به عنوان یک بستر امن در مقابل عدم اطمینان و اوضاع نامساعد کسب و کار دانسته و از آن برای دسترسی به منابع، کاهش عدم توازن در نشر اطلاعات، ایجاد قدرت چانه زنی بالا در مقابل سایر بخش های بازار و افزایش قدرت لابی در مقابل دولت و استفاده از آن برای ارتقاء توانمندیهای خود استفاده می کنند (محمود زاده و دیگران، 1393).  

در طراحی شبکه به پنج پرسش اساسی زیر می بایست پاسخ داده شود:

-        چه هدفی را دولت دنبال می کند؟

-        برای فعال کردن شبکه از چه ابزار و وسایلی استفاده می شود؟

-        شرکای مناسب برای رسیدن به اهداف چه کسانی می باشند؟

-        برای اهداف تعیین شده، شبکه چگونه باید طراحی شود؟

-        چگونه این شبکه می بایست اداره شود؟ (گلداسمیت، 2004).

در این پژوهش یکی از سازمانهای دولتی ایران بنام H.Q. مورد مطالعه قرار گرفت. این سازمان به عنوان یک هلدینگ با دارا بودن چند شرکت زیر مجموعه، در وهله اول وظیفه دارد تا بخشی از مواد غذایی و کالاهای مصرفی کارکنان یک وزارتخانه را تامین کرده و علاوه بر آن از طریق فعالیت های تولیدی و بازرگانی، همچنین واردات و صادرات، اقدام به ایجاد درآمد برای سازمان نماید.

 

این سازمان دارای سه شرکت اصلی بنام های شرکت مزارع نمونه، شرکت فروشگاههای زنجیره ای و شرکت گارمنت می باشد. نقش اصلی شرکت مزارع نمونه تولید محصولات کشاورزی، دام و طیور بوده و علاوه بر تامین نیازهای سازمان با استفاده از امکانات تولیدی خود، از طریق عقد قرار داد با شرکتهای وارد کننده، اقدام به واردات محصولات پروتئینی می نماید. این شرکت علاوه بر عرضه محصولات خود به شرکت فروشگاههای زنجیره ای، اقدام به فروش محصولات خود به سایر سازمانهای دولتی و شرکتهای بخش خصوصی می کند.

شرکت گارمنت موظف است تا اقدام به واردات مواد اولیه محصولات تولیدی و یا سایر محصولات مصرفی کشاورزی مانند برنج، حبوبات، گوشت، مرغ، و غیره نموده و در صورت وجود محصولات قابل عرضه در بازارهای بین المللی، اقدام به صادرات آن محصولات کند.  

شرکت فروشگاههای زنجیره ای دارای بیش از 400 شعبه فروشگاه در سراسر کشور بوده که علاوه بر تامین بخشی از کالاهای مصرفی کارکنان وزارتخانه مربوطه، اقدام به فروش اقلام مزبور به عموم مشتریان می نماید. این شرکت کالاهای خود را عمدتا از طریق شرکت مزارع نمونه و شرکت گارمنت خریداری کرده، و در در صورت کافی نبودن محصولات مورد نظر، می تواند از طریق عقد قرارداد با سایر شرکتهای بخش خصوصی و یا سازمانهای دولتی، فروشگاههای خود را تامین نماید.

سازمان H.Q. سابقه بیش از 60 ساله در کشور دارد که بعد از انقلاب اسلامی با ایجاد شعبات بیشتر، فعالیت های خود را توسعه داده است. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به وسعت این سازمان، چنانچه ساختار آن بصورت سلسله مراتبی بود، امکان پاسخگویی به مشتریان به صورت حاضر امکان پذیر نبود. اما با ایجاد یک سازمان شبکه ای، تامین به موقع بخشی از نیازهای اساسی مشتریان در حد انبوه و سریع امکان پذیر گردیده است. علاوه بر آن به خاطر حجم فعالیت های وسیع این سازمان در بازار مواد غذایی و نهاده های دامی، همچنین گردش مالی و سرعت فعالیت های آن در بازار، تاثیر قابل توجهی در چرخه محصولات غذایی و نهاده های دامی در کشور دارد.

وضعیت صنعت مرغداری در برزیل:

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برزیل نهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید و یازدهمین قدرت اقتصادی جهان از نظر نرخ دادوستد بازار است. برزیل دارای اقتصاد متنوع درآمد متوسط است و نیز دارای تنوع از نظر سطح توسعه‌است. بیشتر بخش صنعتی این کشور در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی این کشور تجمع یافته‌است. منطقه شمال شرقی فقیرترین منطقه برزیل است، اما این منطقه نیز در حال جذب سرمایه گذاری های جدید است.

برزیل دارای پیشرفته‌ترین بخش صنعتی در آمریکای لاتین است. صنایع برزیل که یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.

ویندهورست (2006) اظهار می کند که مرکزیت تولید گوشت طیور از آمریکای شمالی و مرکزی به جنوب آمریکا و شرق آسیا تغییر یافته و طی چند سال آینده میزان تولید این محصول در جنوب آمریکا از اروپا نیز بیشتر خواهد بود.

از سال 2004 به بعد میزان صادرات گوشت مرغ از برزیل بسیار چشمگیر بوده بطوری که با در اختیار داشتن 38% از سهم بازار جهان، به عنوان بزرگترین صادرکننده دنیا مطرح می باشد(USDA، 2010) .  

بنابر این، صنعت مرغداری برزیل چگونه ساختار خود را برای رسیدن به چنین جایگاهی و به عنوان مهمترین بازیگر جهانی تعیین نموده است؟ در پاسخ به این سوال، ساختار صنعت مرغداری برزیل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.    

با توجه به برنامه اصلاحات اقتصادی برزیل بنام "Plano Real" اقشار طبقات پائین و کم درآمد جامعه را قادر ساخت تا از نظر میزان مصرف مواد پروتئینی در سطح بالاتری قرار گرفته و مصرف سرانه گوشت مرغ در برزیل که در سال 1995، مقدار 30/23 کیلوگرم در سال بود، در سال 2011 به مقدار 41/45 کیلوگرم در سال برسد.  

طبق آخرین گزارش وزارت کشاورزی امریکا، برآورد می شود تولیدات مرغ گوشتی برزیل با 5 / 2 درصد رشد در سال 2015 میلادی به 13 میلیون متریک تن برسد. دو بازار چین و روسیه از مهمترین بازارهای برزیل برای توسعۀ مرغ گوشتی در سال 2015 میلادی هستند.

عواملی رفتاری بازار مانند تغییر موقعیت جغرافیایی تولید و تغییر مقصد صادرات این محصول ممکن است جالب توجه باشد که به شرح زیر می باشد:

 

بین سالهای 2000 و 2010 خاورمیانه به عنوان بزرگترین و به دنبال آن کشورهای آسیایی رده دوم بازار صادراتی گوشت مرغ برزیل بوده اند. اما طی این سالها، مجموع کشورهای خاورمیانه و آسیا سهم خود را کاهش داده به طوری که سهم خاورمیانه از 41% سال 2000 به 36% در سال 2010 و کشورهای آسیایی از 30% به 26% طی آن سالها   رسیده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به همین صورت سهم خود را از 16% به 8% کاهش داده اند و این وضعیت به خاطر روی آوردن این کشورها به تولیدات فراوری شده است. بالعکس قاره آفریقا، آمریکا و کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا طی این سالها سهم خود را افزایش داده اند.

با توجه به مصاحبه هایی که بصورت سوالات باز از صاحبنظران و خبرگان در زمینه صنعت دام وطیور طی این پزوهش به عمل آمد، نقطه نظرات مشترک مصاحبه شوندگان در مورد علت موفقیت برزیل در تولید و صادرات گوشت مرغ به سه دسته عمده زیر تقسیم می شود:

اول اینکه بخش کشاورزی، دامپروری و مرغداری و کشتارگاههای برزیل کاملا بصورت مکانیزه بوده و آن کشور از پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا در این بخش ها استفاده می کند. در این رابطه اکثر تولیدات برزیل از تولید به شیوه کاربر به شیوه سرمایه بر با فناوری بالا تبدیل گردیده است.

دوم، طرح یکپارچه کردن مزارع به بخش کشاورزی اینت کشور کمک کرده است تا با مقیاس بزرگ، و وجود صرفه اقتصادی در بکار گیری ماشین آلات پیشرفته کشاورزی، محصولات خود از جمله ذرت، سویا و سایر نهاده های دامی را با مناسب ترین قیمت رقابتی تولید نماید. و از آنجا که حدود 60 تا 70 درصد از قیمت تمام شده گوشت مرغ مربوط به خوراک مرغ می باشد، لذا این شیوه تولید نهاده ها موجب کاهش قیمت تمام شده گوشت مرغ می گردد.

سوم، طبیعت برزیل و زمین های مرغوب و آب و هوای مناسب آن کشور به علاوه مدیریت صحیح و شیوه مناسب بهره برداری از منابع طبیعی باعث گردیده است تا بخش کشاورزی آن کشور رشد خوبی داشته باشد.

و بالاخره نکته چهارم اینکه بسیاری از صنایع برزیل از جمله صنعت مرغداری و صادرات گوشت مرغ برزیل بصورت کنسرسیوم و شبکه اداره می شود که این کنسرسیوم ها سعی در پایین نگه داشتن سطح قیمت داشته و به این صورت بازار و قیمت های صادراتی را متعادل نگه می دارند تا امکان رقابت در عرصه های بین المللی برای توید کنندگان و صادر کنندگان گوشت مرغ برزیلی باقی بماند.      

چین نقش چشمگیری در بخش صادرات صنعت مرغداری برزیل دارد. صادرات برزیل در ماه مارس 2015 در مقایسه با ماه پیش از آن، 19 درصد افزایش داشت که عمدتاً به دلیل افزایش واردات چین بوده است. خاورمیانه که از واردکنندگان عمدۀ برزیل است با 336900 هزار تن ، اندکی افزایش در واردات گوشت مرغ داشت و به دنبال آن آسیا با 287300 تن قرار دارد.آافریقا و اروپا نیز به ترتیب با حدود 6 درصد و 3 / 8 درصد کاهش در واردات در جایگاههای بعد قرار دارند(itpnews.com) .

وضعیت صنعت مرغداری در ایران:

تولید مرغ از نهاده هایی که وارد این صنعت می شود، تشکیل شده است. ذرت و سویا که وارد کشور می شود، تاثیرگذار است. در حال حاضر قیمت ذرت در بازار جهانی 160 دلار است و مرغدار ایرانی آن را بالای 950 تومان در هر کیلو میخرد، در حقیقت در هر تن ذرت 315 دلار پرداخت می شود. بنابراین مرغداری که در برزیل با 170 دلار در حال تولید است، مرغدار ایرانی با 310 دلار تولید می کنند، همچنین قیمت جهانی سویا 380 دلار است ولی تولید کننده گوشت مرغ در ایران در هر تن سویا 600 دلار پرداخت می کند.

در حال حاضر درکشور ما حدود 250 هزار تن سویا ت در سال تولید می شود که بیش از ده برابر این را باید وارد کنیم و در حدود یک میلیون و 300 هزار تن ذرت تولید می کنیم که باید 4.5 میلیون تن آن را وارد کنیم، ضمن اینکه بین 65 تا 70 درصد قیمت تمام شده مرغ خوراک است. هم اکنون قیمت صادرات مرغ در سایر کشورها با وجود مشوق های صادراتی 2 و 2 دهم دلار است ولی قیمت مرغ ما 1 و 7 دهم دلار است که این باعث شده در 6 ماهه اول سال 93 حداقل مرغدار گوشتی در هر کیلو 400 تومان زیان کند.

اگر یک میلیون تن مرغ تولید کرده باشیم فقط صنعت گوشتی 400 میلیارد تومان ضرر کرده است. ادامه این اتفاق می تواند به ورشکست شدن کامل مرغداری ها بیانجامد. ما با تولید و عرضه بیش از حد مواجه هستیم با یک انباشت از مرغ در سردخانه های دولتی مواجه هستیم و از صادرات حمایت نشده است (خبرگزاری مهر، 5 آبان 93).

نتیجه گیری:

با وجود تحقیقات انجام شده در باره موضوع روابط و شبکه های بین سازمانی، هنوز یک تئوری عمومی در این زمینه حاصل نشده است. اما هر سازمانی با توجه به اهداف و شرایط خود می تواند اقدام به شبکه سازی نماید. سازمان H.Q. نیز از این مستثنی نبوده و در برخی از مقاطع زمانی به تغییراتی در شکل ساختار و نحوه تعامل شرکتها و واحدهای زیر مجموعه دست زده ، اما از ساختار کلی شبکه ای فاصله نگرفته است و صرفا شکل این شبکه ها بعضا مورد تغییر واقع گردیده است.

از جمله موارد دیگری که در بهبود ساختار و عملکرد این سازمان موثر بوده، ورود فروشگاههای زنجیره ای مانند شهروند، هایپر استار و غیره به بازار بوده که موجب رقابت بین یکدیگر شده وبهیود در عملکرد و افزایش کیفیت در عرضه کالا و خدمات به مشتریان گردیده است.

در مورد صنعت تولید گوشت مرغ وضعیت کشور ما از یک شرایط نامتعادلی برخوردار می باشد. چرا که در برخی مقاطع زمانی مانند شرایط فعلی وضعیت بازار و تولید به گونه ای است که به خاطر مازاد عرضه و کاهش شدید قیمت ها، تولید کنندگان به مرز ورشکستگی نزدیک می شوند و گاهی اوقات به خاطر افزایش قیمت نهاده ها و خوراک مرغ و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده، باعث بوجود آمدن اختلال در تولید و بازار می گردد. نه تنها صنعت مرغداری، بلکه بسیاری از صنایع دیگر در بخش های کشاورزی و دامپروری از یک استراتزی مناسب زنجیره تولید برخوردار نمی باشند. لذا توصیه می شود که در این رابطه ایتدا بخش سیاست گذاری دولت در ساختار دادن و حمایت از استراتژی های تولید و ایجاد شبکه های مناسب در زنجیره تولید وارد شده و پس از اینکه این گونه صنایع به یک وضعیت با ثبات نسبی رسیدند، کم کم آنها برنامه ریزی و اجرای امور را به شبکه های خصوصی واگذار نماید.    

منابع:

-        شش دلیل برای کارآمدی ساختار سازمانی شبکه ای (1391). http://www.aftabir.com

-        صنعت مرغ به سمت ورشکسته شدن می رود (5 آبان 1393). بازیابی در 30 فروردین 1394 از http://www.mehrnews.com

-         کاملی، محمد جواد؛ الوانی، سید مهدی؛ صالحی صدقیانی، جمشید (تابستان 1388). تاثیر ساختار ارتباطات سلسله مراتبی و شبکه ای بر عملکرد خط مشی گذاری سازمان ها (مطالعه در سازمان ناجا). فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. سال چهارم، شماره دوم: 162-176  

-         محمود زاده، مرتضی؛ البرزی، محمود؛ خلیلی شورینی، سهراب (بهار و تابستان 1393). تحلیل ساختار شبکه نوآوری نانو ایران در حوزه سلامت، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال ششم، شماره 3

-         مدل سازی در سازمان (بی تا) بازیابی در 27 فروردین 1394 از

http://www.netrise.ir/bpms/process-modeling/modeling-standard

-         نیومن، ویلیام لاورنس (1390). روش های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی (ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز، مترجمین). تهران: ترمه (نشر اثر اصلی 1935).

-        نگاهی به تاریخچه برزیل، بازیابی در 2 اردیبهشت 1394 از http://www.yjc.ir/fa/news

-        نقش مهم چین در صادرات مرغداری برزیل (22 فروردین 1394) بازیابی در 30 فروردین 1394 از http://www.itpnews.com

-          Chisholm, R.F. (1998). Developing network organizations: Learning from practice and theory. USA: Addison Wesley Longman, Inc.

-          Goldsmith, Stephen; Eggers, William D.(2004). Government be network. The new shape of the Public Sector, Brookings Institution Press. Washington D.C.

-          Goldsmith, Stephen; Eggers, William D.(2004). Government be network. The new shape of the Public Sector, Brookings Institution Press. Washington D.C.

-          In the network structure, management coordinate and control relationships with the firm that are both internal and external, retrieved in 17 April, 2015 from https://www.boundless.com

-          Oliveira, Carlos Alberto, de Oliveira; Dalla Corte, Vitor Francisco; Fernandes Finger, Maria Isabel; Waquil, Paualo Dabdab (2012). Developments of the Brazilian Chicken Meat Industry in International Trade, retrieved in 22 April, 2015 from www.researchgate.net

-          O’Toole Laurence J.(1997). The Implications for Democracy in a Networked Bureaucratic World, The University of Georgia

-          The Disadvantage of Network-based Organization structure, retrieved in 17 April, 2015 from http://smallbusiness.chron.com

-          USDA. United States Department of Agriculture. (2010). Livestock and Poultry: world markets and trade, retrieved in 20 April, 2015 from http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf

-          Vogengebeck, D.M. (2005). Social network analysis for policy design: Collaborative discourse between nonprofit/government organizations and the resulting effect on community level social capital (Doctoral dissertation of philosophy of public affairs). University of Colorado, Denver.

-          Windhorst, H.-W.( 2006). Changes in poultry production and trade Worldwide. World’s Poultry Science Journal, retrieved in 21 April, 2015 from http://journals.cambridge.org

-          Wikipedia (2006). Social network, Wikipedia, the free encyclopedia, retrieved in 17 April, 2015 from http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network

تماس با ما

جهت ارتباط با مدیریت، ارسال انتقادات و پیشنهادات و نیز ارسال مقالات و اخبار حوزه سیاست گذاری می توانید با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید .

info@ippra.com

ایپرا تلاش خواهد کرد، در کمترین زمان، به مکاتبات شما پاسخ داده و ترتیب اثر دهد.

درباره ما

 تارنمای «تجزیه و تحلیل سیاست گذاری عمومی» (ایپرا/Ippra) پایگاهی تخصصی است جهت استفاده اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه سیاست گذاری عمومی که با هدف توسعه و ترویج گرایشات سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، سلامت، علم، صنعت و تجارت فعالیت می کند. در این نشانی اینترنتی می توانید خبرهای سیاست گذاری داخل و خارج از کشور را دنبال و نیز مقالاتی در زمینه بهترین نمونه های سیاست گذاری ایران و سایر نقاط جهان را، مطالعه کنید. ایپرا همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی، کلاس ها و مجموعه های کارگاهی مرتبط با این حوزه را برای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تضمین می کند.